Procedure

Wat houdt deelname aan onderzoek bij ons in?

Allereerst is belangrijk om te weten dat uw deelname geheel op vrijwillige basis is en dat u zich op elk moment kunt terugtrekken uit een onderzoek. Uiteraard vallen uw gegevens onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en worden derhalve vertrouwelijk verwerkt en anoniem geanalyseerd.

Deelname aan onderzoek verloopt via een aantal stappen:

Stap 1: Inschrijving
Na uw inschrijving nemen wij contact met u op om een vragenlijst over uw gezondheid en uw klachten in te vullen. Op basis van deze informatie wordt bekeken of er een passend onderzoek voor u is.

Stap 2: Informatiegesprek
Bij een passend onderzoek volgt een informatiegesprek waarin onder meer het doel van het onderzoek, de betreffende medicatie, het verloop van het onderzoek en wat er van u wordt verwacht besproken wordt. U kunt dan al uw vragen stellen, hier nemen wij ruim de tijd voor. U krijgt alle informatie schriftelijk mee naar huis, zodat u het nog eens rustig na kunt lezen.

Stap 3: Beslissing
Wanneer u besluit mee te willen doen met het onderzoek ondertekent u, samen met een onderzoeksmedewerkster, de wettelijk verplichte toestemmingsverklaring. U stemt hiermee in met deelname aan het onderzoek, maar u kunt zich natuurlijk alsnog te alle tijden uit het onderzoek terugtrekken.

Stap 4: Screening
Er wordt een afspraak voor een screening met u gemaakt die, afhankelijk van het type onderzoek, onder andere uit een psychologisch interview en een lichamelijk en gynaecologisch onderzoek bestaat. De uitslag van deze screening bepaalt of u daadwerkelijk deel kunt nemen aan het onderzoek.