Veiligheid

De veiligheid van geneesmiddelenonderzoek
Elk geneesmiddelenonderzoek moet voldoen aan strenge eisen waarin de veiligheid van de deelnemer voorop staat. In Nederland bestaat de “Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen. Elk onderzoek wordt aan deze strenge regels getoetst door een door de overheid erkende en onafhankelijke Medisch Ethische Toetsingscommissie van deskundigen (METC). Alleen met de goedkeuring van een METC kan een onderzoek starten en is de veiligheid van de deelnemers gewaarborgd.

Professionaliteit
Al onze onderzoeken worden begeleid en uitgevoerd door speciaal daartoe opgeleide artsen, psychologen en wetenschappelijke onderzoekers. Alle onderzoeksmedewerksters zijn vrouw. Zij volgen de strenge wetenschappelijke en medisch-ethische richtlijnen.