Vergoeding voor deelname

De vergoeding voor deelname
Als u door de screening (zie procedure) bent heen gekomen en daadwerkelijk gaat deelnemen aan een van onze onderzoeken, ontvangt u een vergoeding. Deze vergoeding wordt gebaseerd op de duur en de belasting van het onderzoek en verschilt dus per onderzoek. Naast deze algemene vergoeding ontvangt u ook een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer.