Verminderd seksueel verlangen

Het hebben van een verminderd seksueel verlangen betekent kort door de bocht: je hebt weinig tot geen zin in seks. Meestal is dit een afname die zich langzaam inzet en pas op een bepaald moment als problematisch wordt ervaren. Een deel van de vrouwen ervaart het verminderd verlangen naar seks zelf als een gemis, maar vaker geven vrouwen aan dat dit eveneens een punt is geworden in de relatie met hun partner.

Pas wanneer de afname van zin in seks als problematisch wordt ervaren, spreekt men van een probleem.

Oorzaken van een verminderd seksueel verlangen zijn in enkele gevallen duidelijk aanwijsbaar. De oorzaken kunnen liggen op psychologisch, medisch of relationeel gebied.