Vragen over deelname

 

      1.      Als ik in jullie database sta ingeschreven, ben ik dan verplicht om aan een onderzoek mee te doen?
Nee, als u bij ons in de database staat ingeschreven bent u niet verplicht mee te doen. Op het moment dat wij u benaderen voor een onderzoek, of als u zelf een passend onderzoek op deze site vindt, kunt u aangeven of u hier aan mee wilt doen. Uiteraard is het ook mogelijk om uit onze database verwijderd te worden, mocht u dat willen.

      2.      Kan ik mij op elk moment terugtrekken uit een onderzoek?
Ja, u kunt zich op elk moment terugtrekken als u aan een onderzoek meedoet. Dit geldt dus ook als het onderzoek al begonnen is.

      3.      Wat zijn de risico’s?
De risico’s zijn laag. Van de medicatie die gebruikt wordt in onze onderzoeken weten we of er bijwerkingen zijn en welke. Voor elk geneesmiddelonderzoek geldt ook dat het te behalen voordeel van een medicatie hoger dient te zijn dan de eventuele nadelen. In Nederland zijn hier beoordelende instanties voor die dit strikt controleren. Alle onderzoeken, die door ons als onafhankelijk onderzoeksinstituut worden uitgevoerd, worden gecontroleerd door een Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) en de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO). Daarnaast worden de onderzoeken gemonitord door een gespecialiseerd extern bureau, zij controleren of onderzoek volgens protocol wordt uitgevoerd. De voorbereiding en uitvoering van de onderzoeken worden gedaan door speciaal daartoe opgeleide artsen, psychologen en wetenschappelijk onderzoekers.

      4.      Dekt een verzekering eventuele schade?
Emotional Brain sluit, naast de algemene aansprakelijkheidsverzekering, een speciale proefpersonen verzekering af. Dit is wettelijk verplicht voor alle geneesmiddelonderzoeken met mensen. Hierdoor is alle schade, die tijdens het onderzoek zou kunnen voorkomen, gedekt.

      5.      Is het mogelijk om het onderzoek te combineren met mijn werk?
Wij begrijpen dat u het onderzoek het liefst zo goed mogelijk met uw werk wilt combineren. In principe worden de meeste bezoeken aan ons onderzoekscentrum binnen kantooruren gepland, maar daarbinnen proberen we zo flexibel mogelijk te zijn.

      6.      Krijg ik altijd een vergoeding?
Ja, als uit de screening (bezoek aan de arts en psycholoog) blijkt dat u mee kunt doen aan een onderzoek, ontvangt u een vergoeding. Het bedrag hangt af van de duur en de belasting van het onderzoek. Naast de algemene onkostenvergoeding krijgt u ook een reiskostenvergoeding.

      7.      Moet ik belasting betalen over de vergoeding die ik krijg?
Het bedrag dat u ontvangt wanneer u deelneemt aan onderzoek dient u op te geven bij de belastingdienst als inkomsten uit arbeid. U betaalt alleen belasting over het bedrag wat boven de belastingvrije grens ligt. Vaak gaat het hier maar om een paar euro.

      8.      Kan ik deelnemen als ik medicijnen gebruik?
Als u medicatie gebruikt kan het zijn dat u niet mee kan doen met onze onderzoeken. Er kan namelijk een interactie zijn tussen uw medicatie en de medicatie die wij voor ons onderzoek gebruiken. Tijdens de screening, die na aanmelding plaatsvindt, kunt u uw medicatie doorgeven en zal de onderzoeksarts beoordelen of u mee kunt doen.